Władze 2015 - 2016

2015/2016

Zarząd

Magdalena Góralska – przewodnicząca

Paulina Gurgul

Izabela Nagalska

Marcin Morawski

Katarzyna Szarla

Komisja rewizyjna

Sebastian Siembora

Żaneta Matuszek

Dominika Micał

Paweł Maryniak (do 16.01.2016)

Katarzyna Osior

Rada naukowa

dr hab. Marcin Pałys, prof UW (przewodniczący)

prof. Anna Jedynak (sekretarz)

prof. dr hab. Wojciech Nowak

prof. Ryszard Tadeusiewicz

prof. dr hab. Marek Krawczyk

dr hab. Anna Brożek