Władze 2011 - 2012

Zarząd

Bartłomiej Czajka – przewodniczący

Agnieszka Dulęba

Mikołaj Getka-Kenig

Olga Rodak

Katarzyna Szymańska

Komisja rewizyjna

Adrianna Fabijańska (do XI 2011)

Wojciech Maciejewski (od XII 2011)

Magdalena Bartnicka

Maciej Juzaszek

Bartosz Wołodkiewicz

Rada naukowa

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW (przewodnicząca)

prof. Anna Jedynak (sekretarz)

prof. Ryszard Tadeusiewicz

dr hab. Anna Brożek