Władze 2010 - 2011

Zarząd

Krzysztof Niewiadomski – przewodniczący

Bartłomiej Czajka

Marta Łukowska

Jan Sowa

Marta Wójtowicz

Komisja rewizyjna

Agata Stasik

Magdalena Bartnicka

Mikołaj Zaborowski

Rada naukowa

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW (przewodnicząca)

prof. Anna Jedynak (sekretarz)

prof. Marek Safjan

prof. Ryszard Tadeusiewicz

dr hab. Anna Brożek