Władze 2008 - 2009

Zarząd

Tymon Słoczyński – przewodniczący

Weronika Czyżewska

Mateusz Grochowski

Leopold Hess

Adam Izdebski

Komisja rewizyjna

Anna Sterczyńska

Agnieszka Podpora

Adam Gendźwiłł

Rada naukowa

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW (przewodnicząca)

prof. Anna Jedynak (sekretarz)

prof. Marek Safjan

prof. Ryszard Tadeusiewicz

dr hab. Anna Brożek