Władze 2007 - 2008

Zarząd

Damian Jasiński – przewodniczący

Weronika Czyżewska

Adam Gendźwiłł

Agnieszka Podpora

Tymon Słoczyński

Komisja rewizyjna

bd

Rada naukowa

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW (przewodnicząca)

prof. Anna Jedynak (sekretarz)

prof. Marek Safjan

prof. Ryszard Tadeusiewicz

dr hab. Anna Brożek