Władze 2006

Zarząd

Adam Kola – przewodniczący

Adam Izdebski

Jan Walulik

Paweł Polok

Komisja rewizyjna

Damian Jasiński

Anna Sterczyńska

Marcin Wolski

Rada naukowa

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW (przewodnicząca)

prof. dr hab. Anna Jedynak – sekretarz

prof. dr hab. Marek Safian