Władze 2006 - 2007

Zarząd

Damian Jasiński – przewodniczący

Rafał Flis

Adam Gendźwiłł

Agnieszka Podpora

Danuta Rydlewska

Komisja rewizyjna

Łukasz Jasina

Anna Sterczyńska

Adam Izdebski

Rada naukowa

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW (przewodnicząca)

prof. dr hab. Anna Jedynak – sekretarz

prof. dr hab. Marek Safian