Władze 2004 - 2006

Zarząd

Michał Łuczewski – przewodniczący

Łukasz Jasina

Magdalena Krawczyk

Anna Brożek

Komisja rewizyjna

Marcin Żak

Fryderyk Hoffmann

Piotr Korzec

Rada naukowa

prof. dr hab. Piotr Węgleński, Rektor UW (przewodniczący)

prof. dr hab. Jacek Juliusz Jadacki

prof. dr hab. Wojciech Maciejewski