Collegium Invisibile zostało założone w 1995 roku z inicjatywy profesora Wojciecha Gasparskiego. Było to możliwe dzięki wsparciu „The Open Society Institute” George’a Sorosa w Budapeszcie. Powstające wówczas Collegium stanowiło element sieci podobnych organizacji, obejmującej swym zasięgiem Europę Środkową i Wschodnią w szczególnie burzliwych dla regionu czasach. Ideą przyświecającą twórcom Collegium była pomoc szczególnie uzdolnionym studentom i kształtowanie odpowiedzialnej elity społecznej. Już w dwa lata po założeniu Collegium liczyło ponad 40 studentów i tutorów, a jego działanie inspirowało kolejne instytucje do realizowania zasad edukacji liberalnej. Do dziś rdzeniem działalności Stowarszyszenia jest tutorial– indywidualne studia pod opieką wybitnego naukowca.

W 1999 roku Collegium uniezależniło się od Fundacji „Wiedza i Doświadczenie” i przekształciło się w niezależne stowarzyszenie. Od tej pory na studentach wstępujących w poczet członków Collegium spoczywa nie tylko odpowiedzialność za własny rozwój naukowy, lecz także za trwanie i rozwój organizacji. Już wtedy Collegium związane było z Uniwersytetem Warszawskim: pierwszym przewodniczącym Rady Naukowej był rektor UW, prof. Piotr Węglenski. Od tamtego czasu tradycyjnie funkcja ta pełniona jest przez rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Rok 1999 był ważny również z innego powodu- zapoczątkowany został wtedy jeden z ważniejszych programów Stowarzyszenia- Szkoły Letnie, w czasie których studenci Collegium prowadzą zajęcia dla podopiecznych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Rok później aktywność Collegium poszerzyła się o regularne seminaria, na których student razem z tutorem prezentowali wyniki swojej pracy. Kolejne roczniki studentów Collegium wzbogacały jego działalność- w 2002 roku rozpoczęliśmy gromadzenie zbiorów biblioteki, a w 2004 roku wystartował program Pierwszy Tutor. W roku 2007 po raz pierwszy udało się przeprowadzić konkurs na granty badawcze wśród studentów Collegium.

W roku 2008 po raz pierwszy rekrutacja do Collegium objęła studentów nauk przyrodniczych. Uruchomiono wtedy aż dwa nowe projekty: odbyła się pierwsza Wioska Olimpijska– obóz dla laureatów olimpiad przedmiotowych; wystartował także Projekt Fleck, który ma na celu wsparcie studentów z Ukrainy.

Od roku 2009 Collegium posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i jest uprawniona do przyjmowania wpłat pochodzących z 1% podatku dochodowego.

W ten sposób, wraz z rozwojem Stowarzyszenia i kumulacją doświadczen zdobywanych w kolejnych latach, powstawała idea Piramidy Wiedzy– programu obejmującego najważniejsze działania Stowarzyszenia, kładącego nacisk zarówno na pracę nad własnym rozwojem naukowym na możliwie najwyższym poziomie, jak i na bezinteresowne dzielenie się wiedzą i podchodzenie do nauki jak do pasji.

W czasie wielu lat działalności Stowarzyszenie zdałoło pozyskać zaufanie i wsparcie wielu sponsorów i partnerów, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz pozarządowego. Przez ostatnie dwadzieścia dwa lata nasze stowarzyszenie wspierane było przez liczne instytucje takie jak: Open Society Foundation, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Fundacją PKO Banku Polskiego, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacja im. Batorego, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i inne.

Wśród stałych partnerów wymienić można Fundację Pogranicze, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Redakcję miesięcznika „Znak”. Gwarantem merytorycznej jakości naszej działalności jest Rada Naukowa w której zasiadają rektorzy najlepszych polskich uczelni wyższych w Polsce (m. in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagiellonski, Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Łódzki); jej aktualnym przewodniczącym jest rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcin Pałys.

Od 1995 r. zorganizowaliśmy 497 rocznych tutoriali, dzięki którym nasi studenci współpracowali z najlepszymi polskimi i europejskimi naukowcami nad wybranymi przez siebie zagadnieniami. W ramach programu Pierwszy Tutor umożliwiliśmy rozpoczęcie indywidualnej pracy badawczej 124 uzdolnionym licealistom. W dwudziestu zorganizowanych przez nas letnich obozach naukowych udział wzięło ponad 252 studentów oraz 358 licealistów. Przez pond dwie dekady działalności zorganizowaliśmy pond pięćdziesiąt obozów naukowych, seminariów i otwartych wykładów.

W związku ze zbliżającym się 25-leciem Collegium Invisibile rozszerza i reformuje swoją działalność. Wobec zmian zachodzących w krajowym życiu akademickim konieczne jest usprawnienie i zmodyfikowanie dotychczasowych form działania naszego stowarzyszenia. Chcemy by – podobnie jak na początku swojego funkcjonowania w czasie polskiej transformacji ustrojowej – było ono platformą umożliwiającą współpracę i rozwój najlepszym polskich studentom oraz doktorantom. Naszą ambicją jest by wzorem podobnych instytucji działających w krajach takich jak Wielka Brytania, Niemcy i Francja Collegium Invisibile wzmacniało pozycję polskich młodych naukowców w europejskim i globalnym życiu akademickim.

Przeszłe władze Collegium Invisibile

1995 – 1998

Zarząd

prof. dr hab. Wojciech Gasparski – przewodniczący

dr hab. Danuta Miller

dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka

 

 

1998 – 2000

Zarząd

Dariusz Jemielniak – przewodniczący

Joanna Jemielniak

Adam Leszczyński

Paweł Rutkowski

Piotr Milczarek

 

 

2000-2002

Zarząd

Dariusz Jemielniak – przewodniczący

Joanna Jemielniak

Magdalena Krawczyk (od 2001)

Michał Łuczewski

Sabina Ostrowska (do 2001)

 

 

2002-2004

Zarząd

Dariusz Jemielniak – przewodniczący

Joanna Jemielniak

Magdalena Krawczyk

Michał Łuczewski

 

 

2004-2006

Zarząd

Michał Łuczewski – przewodniczący

Łukasz Jasina

Magdalena Krawczyk

Anna Brożek

Komisja rewizyjna

Marcin Żak

Fryderyk Hoffmann

Piotr Korzec

Rada naukowa

prof. dr hab. Piotr Węgleński, Rektor UW (przewodniczący)

prof. dr hab. Jacek Juliusz Jadacki

prof. dr hab. Wojciech Maciejewski

 

2006

Zarząd

Adam Kola – przewodniczący

Adam Izdebski

Jan Walulik

Paweł Polok

Komisja rewizyjna

Damian Jasiński

Anna Sterczyńska

Marcin Wolski

Rada naukowa

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW (przewodnicząca)

prof. dr hab. Anna Jedynak – sekretarz

prof. dr hab. Marek Safian

 

2006/2007

Zarząd

Damian Jasiński – przewodniczący

Rafał Flis

Adam Gendźwiłł

Agnieszka Podpora

Danuta Rydlewska

Komisja rewizyjna

Łukasz Jasina

Anna Sterczyńska

Adam Izdebski

Rada naukowa

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW (przewodnicząca)

prof. dr hab. Anna Jedynak – sekretarz

prof. dr hab. Marek Safian

 

2007/2008

Zarząd

Damian Jasiński – przewodniczący

Weronika Czyżewska

Adam Gendźwiłł

Agnieszka Podpora

Tymon Słoczyński

Komisja rewizyjna

bd

Rada naukowa

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW (przewodnicząca)

prof. Anna Jedynak (sekretarz)

prof. Marek Safjan

prof. Ryszard Tadeusiewicz

dr hab. Anna Brożek

 

2008/2009

Zarząd

Tymon Słoczyński – przewodniczący

Weronika Czyżewska

Mateusz Grochowski

Leopold Hess

Adam Izdebski

Komisja rewizyjna

Anna Sterczyńska

Agnieszka Podpora

Adam Gendźwiłł

Rada naukowa

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW (przewodnicząca)

prof. Anna Jedynak (sekretarz)

prof. Marek Safjan

prof. Ryszard Tadeusiewicz

dr hab. Anna Brożek

 

2009/2010

Zarząd

Leopold Hess – przewodniczący

Mateusz Grochowski

Magdalena Hoły-Łuczaj

Krzysztof Niewiadomski

Agata Stasik

Komisja rewizyjna

Joanna Przybek

Łukasz Cieślak

Weronika Czyżewska

Rada naukowa

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW (przewodnicząca)

prof. Anna Jedynak (sekretarz)

prof. Marek Safjan

prof. Ryszard Tadeusiewicz

dr hab. Anna Brożek

 

2010/2011

Zarząd

Krzysztof Niewiadomski – przewodniczący

Bartłomiej Czajka

Marta Łukowska

Jan Sowa

Marta Wójtowicz

Komisja rewizyjna

Agata Stasik

Magdalena Bartnicka

Mikołaj Zaborowski

Rada naukowa

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW (przewodnicząca)

prof. Anna Jedynak (sekretarz)

prof. Marek Safjan

prof. Ryszard Tadeusiewicz

dr hab. Anna Brożek

 

2011/2012

Zarząd

Bartłomiej Czajka – przewodniczący

Agnieszka Dulęba

Mikołaj Getka-Kenig

Olga Rodak

Katarzyna Szymańska

Komisja rewizyjna

Adrianna Fabijańska (do XI 2011)

Wojciech Maciejewski (od XII 2011)

Magdalena Bartnicka

Maciej Juzaszek

Bartosz Wołodkiewicz

Rada naukowa

prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW (przewodnicząca)

prof. Anna Jedynak (sekretarz)

prof. Ryszard Tadeusiewicz

dr hab. Anna Brożek

 

2012/2013

Zarząd

Agnieszka Dulęba – przewodnicząca

Joanna Durlik

Olga Boryczka-Gewartowska

Magdalena Góralska

Mikołaj Firlej

Komisja rewizyjna

Bartosz Wołodkiewicz

Olga Rodak

Marcin Koculak

Rada naukowa

dr hab. Marcin Pałys, prof UW (przewodniczący)

prof. Anna Jedynak (sekretarz)

prof. Ryszard Tadeusiewicz

dr hab. Anna Brożek

 

2013/2014

Zarząd

Żaneta Matuszek – przewodnicząca

Piotr Byrski

Marcin Koculak

Wojciech Kuźnicki

Jan Sowa

Komisja rewizyjna

Joanna Durlik

Małgorzata Adamczyk

Bartłomiej Czajka

Mateusz Kostecki

Rada naukowa

dr hab. Marcin Pałys, prof UW (przewodniczący)

prof. Anna Jedynak (sekretarz)

prof. dr hab. Wojciech Nowak

prof. Ryszard Tadeusiewicz

dr hab. Anna Brożek

 

2014/2015

Zarząd

Sebastian Siembora – przewodniczący

Małgorzata Adamczyk

Maciej Juzaszek

Dominika Micał

Marcin Morawski

Komisja rewizyjna

Mikołaj Getka-Kenig

Artur Kołodziejczyk

Paweł Maryniak

Rada naukowa

dr hab. Marcin Pałys, prof UW (przewodniczący)

prof. Anna Jedynak (sekretarz)

prof. dr hab. Wojciech Nowak

prof. Ryszard Tadeusiewicz

dr hab. Anna Brożek

 

2015/2016

Zarząd

Magdalena Góralska – przewodnicząca

Paulina Gurgul

Izabela Nagalska

Marcin Morawski

Katarzyna Szarla

Komisja rewizyjna

Sebastian Siembora

Żaneta Matuszek

Dominika Micał

Paweł Maryniak (do 16.01.2016)

Katarzyna Osior

Rada naukowa

dr hab. Marcin Pałys, prof UW (przewodniczący)

prof. Anna Jedynak (sekretarz)

prof. dr hab. Wojciech Nowak

prof. Ryszard Tadeusiewicz

prof. dr hab. Marek Krawczyk

dr hab. Anna Brożek

 

2016/2017

Zarząd

Marta Marciniak – przewodnicząca

Artur Kołodziejczyk

Mateusz Chaberski

Magdalena Góralska

Aleksander Palikot

Komisja rewizyjna

Katarzyna Szarla

Wojciech Kordyzon

Karolina Wątroba

Kacper Kowalczyk

Patrycja Danyło

Rada naukowa

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

prof. dr hab. Anna Jedynak

prof. dr hab. Wojciech Nowak

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

prof. dr hab. Anna Brożek

prof. dr hab. Marek Krawczyk

 

2017/2018

Zarząd

Aleksander Palikot – przewodniczący

Patrycja Danyło

Paulina Gurgul

Dominika Radziun

Jakub Sawicki

Komisja rewizyjna

Marek Świdrak

Katarzyna Szarla

Mateusz Lewandowski

Bartosz Biskup

Marta Marciniak

Rada naukowa

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

prof. dr hab. Anna Jedynak

prof. dr hab. Wojciech Nowak

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

prof. dr hab. Anna Brożek

prof. dr hab. Marek Krawczyk