W tej sekcji znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – stale ją uzupełniamy.

Rekrutacja

Kogo przyjmujecie do Stowarzyszenia? W rekrutacji mogą brać udział studenci II-III roku studiów pierwszego stopnia, I-II roku studiów drugiego stopnia lub II-VI roku studiów jednolitych. Dotyczy to także studentów studiujących poza granicami kraju. Obecnie nie mogą do nas aplikować doktoranci.

Czy mogę się ubiegać o przyjęcie do Collegium, chociaż jestem na urlopie dziekańskim? Tak.

Czy mogę się ubiegać o przyjęcie do Collegium w przerwie między studiami licencjackimi i magisterskimi? Niestety nie.

Jakie są wymagania dotyczące eseju? Czy muszę przygotowywać specjalny esej czy mogę użyć już istniejącej pracy? Czy mogę wysłać esej po angielsku? Objętość eseju nie może być większa niż 3500 słów. Może to być praca roczna, zaliczeniowa czy opublikowany już artykuł – pozostawiamy tu pełną dowolność. Praca może być przygotowana w języku polskim bądź angielskim.  W przypadku innych języków prosilibyśmy o wcześniejszy kontakt ze Stowarzyszeniem, aby ustalić, czy będziemy w stanie znaleźć eksperta zajmującego się zaproponowanym tematem i jednocześnie władającego wskazanym językiem. Esej służy nam przede wszystkim temu, żeby dobrze poznać osobę przystępującą do rekrutacji.

Czy jest granica wieku, powyżej której nie można aplikować? Nie, nie ma.

Czy można mieć rozmowę rekrutacyjną na Skype? W wyjątkowych przypadkach – tak. Jeśli nie masz możliwości przyjazdu do Warszawy w zaproponowanych przez nas terminach, prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem.

Nie miałem żadnej olimpiady w liceum. Czy nadal mam szansę? Oczywiście – sukcesy w olimpiadach licealnych to tylko jedna z bardzo wielu części składowych Twojej dotychczasowej ścieżki naukowej.

Programy

Czy można tworzyć własne programy oprócz już istniejących? Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, więc – jak najbardziej!

Tutoring

Czy tutora wybiera się z jakiejś „puli tutorów”? Nie. Każdy ze studentów Collegium może zaproponować dowolnego wybranego przez siebie eksperta, z którym chciałby nawiązać współpracę.

Czy można wybrać tutora z zagranicy? Tutorem może być dowolna osoba ze stopniem co najmniej doktora z jednostki zarówno polskiej, jak i zagranicznej, która zgodzi się być Twoim tutorem.

Czy tutoring w CI jest tylko dla humanistów? Nie, od lat z sukcesem odbywają się także tutoriale w dziedzinie nauk medycznych, matematycznych oraz przyrodniczych.

Czy to Collegium znajduje mi tutora? Nie, decyzja o wyborze tutora należy do Ciebie, jednak Collegium może pośredniczyć w kontakcie z wybraną przez Ciebie osobą.

Ile czasu  miesięcznie powinnam/powinienem wygospodarować na działalność w Collegium? Bardzo trudno to oszacować a stopień zaangażowania w naszą działalność jest sprawą indywidualną – to zależy zarówno od tego, czy w danym roku realizujesz tutorial, jak i czy angażujesz się w inne projekty prowadzone przez Stowarzyszenie (np. Pierwszy Tutor). Nikt nie jest zmuszany do pracy ponad swoje siły. Należy jednak pamiętać, że otrzymanie statusu absolwenta wymaga spełnienia kilku wymogów.