Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile zrzesza uzdolnionych polskich studentów oraz współpracujących z nimi tutorów. Jako jednostka opieramy się na zaangażowaniu naszych studenckich członków; przy wsparciu naszej Rady Naukowej skutecznie samoorganizujemy się od 1995 roku. Celem istnienia Collegium jest umożliwienie studentom polskich szkół wyższych wszechstronnego rozwoju poznawczego oraz nabycia umiejętności niezbędnych do owocnego rozwijania swoich zainteresowań, a w efekcie uprawiania nauki w przyszłości. Nowi studenci przyjmowani są do Stowarzyszenia w wyniku dwustopniowej rekrutacji.

Istnienie Collegium ma pomóc zaradzić umiarkowanemu zaangażowaniu szkół wyższych, średnich oraz instytucji naukowych w pomoc wybitnie zdolnym. Ponadto Stowarzyszenie promuje mało znane w Polsce formy nauczania: tutorial (nauczanie indywidualne) i team-teaching (nauczanie drużynowe). Podstawą oferty Collegium jest idea edukacji liberalnej: pozostawianie uczącym się wolnego wyboru pozyskiwanej wiedzy oraz powierzanie im odpowiedzialności za własne kształcenie, które nie przynosi jedynie oceny, ale przede wszystkim satysfakcję.

Nasze cele staramy się wprowadzać w życie poprzez realizację programów w ramach Piramidy Wiedzy.