Członkowie Collegium Invisibile tworzą dynamiczną sieć kontaktów umożliwiającą współpracę akademicką, udział w szeregu wyjątkowych programów oraz nieustającą wymianę doświadczeń. Stowarzyszenie zrzesza około 100 wyróżniających się polskich studentów i doktorantów, studiujących i prowadzących badania w dziesiątkach ośrodków naukowych, zarówno w Polsce jak i poza nią, w obrębie niemal wszystkich dziedzin naukowych. Wspólnotę Collegium współtworzy ponad 230 absolwentów, którzy realizują swoje naukowe pasje w ośrodkach akademickich na całym świecie bądź pracują w sferze kultury, mediów, prawa, administracji i biznesu. Pozostajemy w kontakcie z ponad 250 tutorami, z którymi współpracowali nasi studenci.