Reaktywujemy Colloquia Invisibilia!

Colloquia Invisibilia to cykl spotkań, podczas których chcemy pochylać się nad wybranymi problemami społecznymi oraz ze świata kultury i nauki, a do dyskusji zapraszamy wybitnych ekspertów oraz wszystkich zainteresowanych.

Pod koniec lutego 2017 roku spotkamy się w trzech miastach: Warszawie, Poznaniu i Łodzi. Szczegóły poniżej.

W lutym proponujemy dwa tematy:

[1.] Człowiek w epoce Facebooka. Indywidualizm czy kolektywizm?

„Istota globalnej wioski polega na tym, że jej mieszkańcy żyją obok siebie. Tymczasem nic takiego nie można powiedzieć o społeczeństwie naszej planety, które raczej przypomina anonimowy tłum na jednym z wielkich lotnisk” – tak o współczesnym świecie pisał Ryszard Kapuściński. Jak jest dzisiaj? Kategorie indywidualizm/kolektywizm na gruncie humanistyki mogą stanowić wygodne narzędzie analiz, mogą być także zarzewiem ideologii. Dwa skrajne spojrzenia na rolę jednostki we wspólnocie. Czy indywidualizm może bez przeszkód istnieć obok kolektywizmu? Jak może istnieć „trzecia droga” między ideologią kolektywizmu i indywidualizmu?

[2.] Przedsiębiorstwa w epoce niepewności

Klasyczne teorie ekonomiczne zakładają, że gospodarka zawsze dąży do stanów równowagi, działających niczym magnesy. W praktyce jednak taka racjonalna optymalizacja jest właściwie niemożliwa. To, co w równaniach ekonomicznych oznaczane jest jako „błąd statystyczny” czy „niepewność”, może okazywać się nie tylko zwykłą zmienną losową, lecz czynnikiem decydującym. Na ile i w jaki sposób ciągła, fundamentalna niepewność wpływa na działania przedsiębiorstw? Czy nie należałoby ponownie sięgnąć do wywodzącej się od Schumpetera ekonomii ewolucyjnej?

Spotkamy się w trzech miastach w Polsce!

WARSZAWA – 22 lutego

Człowiek w epoce Facebooka. Indywidualizm czy kolektywizm?

22 lutego 2017 roku, godz. 17:00, MiTo, ul. Waryńskiego 28.
Wśród gości znajdą się:
prof. MICHAŁ BILEWICZ – psycholog (UW),
dr ANNA PRZYBYLSKA – socjolog (UW).

Patronem honorowym spotkania jest Uniwersytet Warszawski.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

POZNAŃ – 23 lutego

Przedsiębiorstwa w epoce niepewności

23 lutego 2017 roku, godz. 17:00, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Mielżyńskiego 27/29.

Gościem będzie:
prof. MARIAN GORYNIA – ekonomista (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Patronem honorowym spotkania jest Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

ŁÓDŹ – 24 lutego

Człowiek w epoce Facebooka. Indywidualizm czy kolektywizm?

24 lutego 2017 roku, godz. 17:00, 6 dzielnica, ul. Piotrkowska 102.

Wśród gości znajdą się:
prof. MONIKA PŁATEK – prawniczka (UW),
prof. RYSZARD KLUSZCZYŃSKI – kulturoznawca (UŁ, ASP w Łodzi),
prof. MAREK KOZŁOWSKI – filozof (UŁ).

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

Kolejne spotkania w ramach „Niewidzialnych kolokwiów” odbędą się w maju 2017 roku. Patronem medialnym wydarzenia jest Miesięcznik ZNAK.