Collegium Invisibile jest stowarzyszeniem działającym na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego i społecznego wyróżniających się polskich studentów i doktorantów. Wierzymy w wartość samodzielnego rozwijania pasji oraz kluczową rolę bezpośredniej współpracy i dialogu w procesie kształcenia. Poprzez oddanie studentom odpowiedzialności za własną drogę akademickiego rozwoju dążymy do ich upodmiotowienia oraz rozszerzenia ram ich działalności.

Każdego roku organizujemy programy edukacyjne i naukowe oparte o rzadko praktykowane w Polsce formy nauczania. W ramach Programu Tutorialnego członkowie stowarzyszenia nawiązują bezpośrednią współpracę z naukowcami z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich na zasadach odpowiadających ich potrzebom i zainteresowaniom. Program Pierwszy Tutor pozwala im przekazać i rozwinąć zdobytą wiedzę poprzez indywidualną współpracę ze zdolną młodzieżą licealną. Każdego lata organizujemy Szkołę Letnią i Wioskę Olimpijską – intensywne obozy edukacyjne, podczas których doktoranci, studenci oraz rozpoczynający studia maturzyści przez ponad tydzień tworzą eksperymentalną intelektualną wspólnotę. Wszystkie programy koordynowane są przez władze stowarzyszenia oraz organizowane we współpracy z szeregiem zewnętrznych organizacji.

Członkowie Collegium tworzą dynamiczną sieć kontaktów umożliwiającą akademicką współpracę między uczelniami, krajami i dziedzinami wiedzy. Instytucjonalna konstrukcja „niewidzialnego kolegium” odzwierciedla nasze przekonanie o tym, że nowe idee i autentyczne życie intelektualne powstaje na styku różnorodnych metodologii, tradycji akademickich oraz indywidualnych biografii.

W życiu Collegium udział biorą zarówno jego studenci jak również absolwenci oraz pracownicy naukowi, z którymi współpracujemy w ramach naszych programów. O rozwoju stowarzyszenia decydują wszyscy jego członkowie reprezentowani przez wybierane co roku władze. Collegium jest organizacją niezależną oraz działającą na zasadach non-profit.