Założone w 1995 roku Collegium Invisibile jest organizacją opierającą swoją działalność na koncepcji edukacji liberalnej. Wierzymy w wartość współpracy intelektualnej opartej na bezpośrednich relacjach oraz samodzielne rozwijanie intelektualnych pasji.

Od początku swojego istnienia nasze stowarzyszenie nawiązuje do idei osiemnastowiecznego Collegium Nobilium. Nowoczesne i otwarte kształcenie ma służyć nie tylko doskonaleniu samych studiujących, lecz także przynosić owoce społeczeństwu i sprzyjać rozwojowi odpowiedzialnych postaw obywatelskich.

Do grona członków Stowarzyszenia należą utalentowani, zainteresowani pracą naukową studenci, doktoranci polskich i zagranicznych uczelni oraz ich mistrzowie – wybitni naukowcy o rozmaitych specjalizacjach.

W tamach tzw. „Piramidy Wiedzy” Collegium każdego roku organizuje szereg wyjątkowych w skali kraju programów edukacyjnych takich jak program tutorialny, program Pierwszy Tutor, Szkoła Letnia, Wioska Olimpijka i Colloquia Invisibila.

Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisibile jest organizacją non-profit.

WSPIERAJĄ NAS: